Uvjeti poslovanja i korištenja internetske trgovine

1. Opće odredbe

 

Opće odredbe i uvjeti korištenja internet stranice https://eCroatia.hr (dalje u tekstu: Opći uvjeti) sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti osobnih podataka te Zakonom o elektroničkoj trgovini, važećim na području Republike Hrvatske.

 

Ovi Opći uvjeti objavljeni su na internet stranici https://eCroatia.hr. Kupac ima mogućnost i ovlašten je pohraniti ili ispisati ove Opće uvjete na vlastitom kompjuterskom sistemu.

 

Preuzmite Uvjete poslovanja i korištenja internet trgovine.

 

Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Uvjetima kupovine i korištenja web stranice te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. U slučaju da ne želite ili nemate mogućnosti prihvatiti i primijeniti navedene Opće uvjete i odredbe molimo vas da ne koristite ove stranice.

 

Osobno ste odgovorni za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Trebate dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje nas da vam uskratimo pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi eCroatia.hr

 

Ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke E. STUDIO d.o.o. te prihvaćate da tvrtka E. STUDIO d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

 

Pročitajte i našu Izjavu o zaštiti osobnih podataka kao i Pravila o kolačićima.

 

Internet trgovinom eCroatia.hr (u daljnjem tekstu: eCroatia.hr ili Trgovina kao pružatelj usluga e-trgovine na https://eCroatia.hr upravlja tvrtka:

E. STUDIO d.o.o.

Šandaljska 12E

52100 Pula

Hrvatska

 

OIB: 60784919350

MB: 04057074

Registracijski broj: 040307410

Registarsko tijelo: Trgovački sud u Pazinu

 

Direktor: Elvis Cerin

Član uprave: Elvis Cerin

Temeljni kapital: 420.000 kn uplaćen u cijelosti

Žiro račun Erste&Steiermärkische Bank d.d.: 2402006-1100664154

IBAN: HR1724020061100664154

SWIFT CODE: ESBCHR22

 

Telefon: 0800 023 024

E-mail: info@ecroatia.hr


 

2. Uvjeti kupovine

 

Ovi Uvjeti kupovine definiraju postupak online naručivanja i kupovine, načina plaćanja, dostave i povrata robe ponuđene u našoj Trgovini te nisu primjenjivi u slučaju kupnje proizvoda direktno od proizvođača ili dobavljača.

Naš je pristup identičan prema svim našim kupcima bilo da se radi o registriranim korisnicima ili ne. Shodno tome sva pravila utvrđena Uvjetima kupnje vrijede podjednako za sve naše kupce.

Trgovina eCroatia.hr djeluje kao posrednik između naših partnera prodavača (u daljnjem tekstu Prodavači) i Kupaca. Za narudžbe podnesene online, kupoprodajni se ugovor sklapa na daljinu između Prodavača i Kupca.

Kupac može biti isključivo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba te pravna osoba. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Podnošenjem narudžbe potvrđujete da kupujete isključivo za privatne svrhe.

 

Za narudžbe podnesene online na stranicama eCroatia.hr sklapamo ugovore isključivo na hrvatskom jeziku.

 

Kupovina se obavlja na internet stranicama eCroatia.hr ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je razumio Uvjete korištenja te da ih prihvaća. Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Ecroatiane odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi.

 

Klikom na „Izvrši kupnju“, podnosite obvezujuću narudžbu za proizvode koji su u vašoj košarici. Nakon čega ćemo vam poslati potvrdu vaše narudžbe putem elektroničke pošte. Obvezujući ugovor je sklopljen kada primite našu potvrdu narudžbe.

 

NAPOMENA: Predmete naručeni putem avansnog plaćanja (rezervirani) poslat ćemo čim primimo uplatu pune kupoprodajne cijene i svih troškova dostave. Iz tog razloga vas molimo da izvršite plaćanje kupoprodajne cijene odmah nakon što primite potvrdu narudžbe, a najkasnije u roku od 7 dana. O slanju robe obavijestit ćemo vas putem e-pošte.

 

3. Cijene

 

Primjenjuju se cijene navedene u ponudi na datum kada je narudžba podnesena. Istaknute cijene su maloprodajne i izražene su u Eurima (EUR), sadrže PDV. Sve navedene cijene, uključujući cijene s popustom, važeće su do daljnjeg ili do isteka zaliha. Cijene proizvoda ne uključuju troškove dostave.

 

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod ne radi se automatski, stoga postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor.

Takve situacije su izvanredne i za njih se E. STUDIO d.o.o. unaprijed ispričava svojim Kupcima i Korisnicima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, a Kupce o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

 

4. Pravo na jednostrani raskid ugovora

 

Sukladno zakonu, ugovor sklopljen putem interneta možete jednostrano raskinuti bez navođenja razloga u roku 14 dana os isporuke zadnjeg komada ili zadnje pošiljke robe.

 

Želite li iskoristiti Pravo na jednostrani raskid ugovora, obavezni ste obavijestiti nas odluci o odustajanju od ugovora u navedenom vremenskom roku. Odluku možete poslati putem e-pošte na info@ecroatia.hr. Ispunite Obrazac za jednostrani raskid ugovora i priložite ga vašoj e-pošti.

 

S obzirom na to da na internet trgovini eCroatia.hr proizvode prodaju razni prodavači, pričekajte naš odgovor u kojem ćemo vam poslati točnu adresu na koju trebate poslati robu koju želite vratiti.

 

Odlučite li se raskinuti ugovor, mi ćemo vam bez odlaganja i u roku od 14 dana od primitka obavijesti o raskidu ugovora vratiti kupovnu cijenu robe i troškove isporuke u iznosu koji je jednak najjeftinijem ponuđenom načinu isporuke. Prema zakonu, uplatu plaćenih sredstava možemo izvršiti tek nakon primitka proizvoda. Povrat sredstava se vrši na isti način na koji je narudžba bila plaćena, osim u slučaju kad se ugovorne strane dogovore drugačije. Možemo zadržati izvršenje povrata dok Prodavač nije zapremio natrag robu, ili dok nam ne dostavite dokaz da ste vratili robu, ovisno o tome što se dogodi ranije.

 

Proizvode morate bez odlaganja, najkasnije do 14 dana od dana odustajanja od ugovora, poslati na adresu Prodavača (?) pri čemu vi snosite samo izravne troškove povrata robe. Ako vam je prodavač, u okviru sklopljenog ugovora, besplatno poslao dodatnu robu („poklon“), trebate vratiti i taj poklon. U ovom slučaju, snosite troškove povrata.

 

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Sukladno članku 75. stavku 3. u vezi s člankom 77. stavkom 5. Zakona o zaštiti potrošača, umanjenje vrijednosti robe do kojeg dolazi rukovanjem, korištenjem, sastavljanjem/rastavljanjem, preoblikovanjem i drugom upotrebom, utječe na pravo na jednostrani raskid ugovora. Korištenje prava na jednostrani raskid ugovora podrazumijeva povrat neoštećene robe, u originalnoj ambalaži, osim u slučaju izrijekom navedenih iznimaka.

 

4.1. Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

 

Nemate pravo raskinuti ugovor:

 

  • ako je roba proizvedena prema vašim zahtjevima, prilagođena i personalizira (primjerice pakiranje s personaliziranom posvetom) i robi koju ste izvadili iz pakiranja i koju nije moguće u pakiranje vratiti iz higijenskih razloga (primjerice otvoreni kozmetički proizvodi i ostali proizvodi koji dolaze u izravan kontakt s kožom).

  • o pružanju usluge poklon ili ekološkog pakiranja nakon što je roba već zapakirana, odnosno nakon što je usluga izvršena (u slučaju da narudžbi odaberete ovu uslugu, prodavač nakon dovršetka narudžbe bez odlaganja pristupa pružanju usluge poklon ili ekološkog pakiranja).

  • ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

  • ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

  • ako je predmet ugovora rezervacija smještaja

  • ako je predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca.

  • ako je predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

  • ako je predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

  • ako je predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili određenom razdoblju

  • ako je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

5. Reklamacije

 

Prodavač odgovara za materijalne nedostatke ako je proizvod imao nedostatak u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira da li mu je to bilo poznato. Prodavač odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavač ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

 

U slučaju da roba nakon isporuke pokazuje nedostatke, prodavač kao kompenzaciju može ponuditi poklon bon. Možete zatražiti i uklanjanje nedostataka zamjenom ili popravkom. U slučaju da zamjena robe s nedostatkom nije moguća ili nije prihvatljiva za Prodavača, imate pravo na popust na kupovnu cijenu, a ako je pogreška ozbiljna, možete zahtijevati odustajanje od kupoprodajnog ugovora. Navedena prava možete iskoristiti i u slučaju da se pogreška pokaže kasnije.

 

Ako prijavite materijalni nedostatak u roku 6 mjeseci od kupnje smatra se da je nedostatak postojao u vrijeme kupnje. Teret dokazivanja da to nije tako je na strani Prodavača koji može angažirati vještaka. U roku od 2 mjeseca nas morate obavijestiti da ste otkrili nedostatak.

Zakonsko jamstvo vrijedi 2 godine no nakon 6 mjeseci teret dokazivanja nedostatka je na vama. Vještaka ćete morati angažirati o vlastitom trošku ako Prodavač ne uvaži vaše tvrdnje.

 

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, imate pravo podnijeti pisani prigovor, i to u poslovnim prostorijama tvrtke E. STUDIO d.o.o., putem pošte ili elektroničke pošte. Tvrtka E. STUDIO d.o.o. je dužna bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora koji je predan neposredno u njegovim poslovnim prostorijama. Na zaprimljene prigovore odgovorit ćemo u zakonskom roku od 15 dana.

Nakon što Prodavač potvrdi primitak proizvoda, koji je predmet reklamacije, te nakon što utvrdi nedostatak/ oštećenje na istom izdat ćemo nalog za povrat novčanih sredstava prema vama ili potvrditi isporuku ispravnog proizvoda.

 

Preuzmite Obrazac za reklamaciju. U obrascu navedete o kakvoj pogrešci je riječ i na koji način se iskazuje, kao i svoje zahtjeve vezane za način rješavanja vaše reklamacije. O tijeku same reklamacije, posebice u svezi s primitkom, prihvaćanjem ili odbijanjem, obavijestit ćemo vas putem e-pošte ili telefonski.

 

Odluka o reklamaciji bit će donesena bez odlaganja. Procesuiranje reklamacije, uključujući uklanjanje pogreške, neće biti dulje od uobičajenih 30 dana. U protivnome imate pravo na odustajanje od kupoprodajnog ugovora. Kako bismo ispoštovali gore navedeni vremenski rok nužna je puna suradnja s vaše strane.

 

6. Jamstvo

 

Artikli imaju jamstvo ako je tako navedeno na jamstvenom listu ili na računu. Jamstvo je valjano uz uvažavanje uputa na jamstvenom listu te uz podnošenje računa. Jamstveni rokovi navedeni su na jamstvenim listovima ili na računu.

 

Informacija o jamstvu navedena je i na stranici gdje je predstavljen artikl. Ako informacije o jamstvu nema, artikl nema jamstva ili podatak u ovom trenutku nije poznat.

 

7. Rješavanje potrošačkih sporova

 

Ecroatia.hr poštuje važeći zakon o zaštiti potrošača. Eventualne sporove nastojat ćemo riješiti mirnim putem – sporazumno. Imate pravo koristiti mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

 

7.1 Online rješavanje potrošačkih sporova

 

Obavještavamo vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka: ovdje

 

8. Povoljnije pravo

 

Ukoliko bi bilo koje pitanje uređeno ovim Uvjetima bilo za potrošača povoljnije uređeno zakonom ili drugim primjenjivim propisom, primijenit će se takva povoljnija odredba.

 

9. Promjene

 

E. STUDIO d.o.o. je ovlašten u svakom trenutku mijenjati sadržaj ovih Uvjeta bez prethodne najave. Molimo Vas da redovito provjeravate Opće uvjete poslovanja. te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice https://eCroatia.hr. Kupci su dužni pri registraciji pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću kupovinu sve do njihove izmjene, a o čemu će Kupci biti obaviješteni pri prvoj sljedećoj kupovini nakon izmjene. E. STUDIO d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.

 

10. Način plaćanja

 

Način plaćanja i možete odabrati među mogućnostima koje nudimo.

 

Plaćanje je moguće: putem kreditne ili debitne kartice, virmanom, uplatom u pošti, FINI, internet bankarstvom ili uplatom u banci, te plaćanjem po preuzimanju pošiljke (gotovinom).

 

Zadržavamo pravo odbiti određene metode plaćanja za dane narudžbe te uputiti na druge metode plaćanja. Napominjemo da prihvaćamo uplate samo s računa unutar Europske unije (EU). Odgovorni ste za bilo koje troškove povezane s novčanim transakcijama.

 

U slučaju plaćanja kreditnom karticom, iznos će biti naplaćen s kartice nakon što pošaljemo vašu narudžbu.

Ako kupujete putem računa, bit ćete obaviješteni o roku dospijeća kupoprodajne cijene prije nego što podnesete narudžbu pri završetku kupnje.

U slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, možemo zatražiti dodatne dokaze o valjanosti takvog načina plaćanja, a u slučaju da takvi dokazi ne budu podneseni imamo pravo obustaviti transakciju i otkazati narudžbu.

 

Vaš pružatelj usluga platnog prometa, u svrhu ispunjavanja obveza plaćanja prema Prodavaču, može teretiti kupca transakcijskim troškovima koji nisu poznati Prodavaču. Sve takve troškove snosite sami.

 

Račun i kredit za proizvode kupljene u eCroatia.hr internet trgovini primit ćete u elektroničkom obliku. Račun u elektroničkom obliku šaljemo skupa s e-mailom o isporuci narudžbe. Ako račun želite primiti u papirnatom obliku, obavijestite nas i poslat ćemo ga zajedno s naručenom robom. U slučaju osobnog preuzimanja na mjestu za preuzimanje kupac dobiva ispisani račun za kupljene artikle prilikom njihovog preuzimanja.


11. Isporuka

 

Kupljeni proizvodi bit će vam dostavljeni kurirskom službom. Dostavnu službu birate prilikom slanja narudžbe među mogućnostima koje nudimo.> 

Neki od Prodavača nude besplatnu dostavu na određeni iznos narudžbe. U slučaju da kupujete više artikala od istog prodavača plaćate samo jednu dostavu, odnosno cijena se računa po ukupnoj težini svih proizvoda u paketu. Cijena dostave ovisi o izboru kurirske službe te o ukupnoj težini proizvoda. U sve cijene već je uključen PDV.

 

Navedeni rokovi dostave su samo informativnog karaktera i temelje se na očekivanim rokovima isporuke prijevoznika.

 

12. Promotivni bonovi i kodovi za popust

 

Promotivni bonovi i kodovi za popust ne mogu se kupiti, već ih možete dobiti tijekom promotivnih kampanja i vremenski su ograničeni. Donose različite pogodnosti prilikom kupnje putem internet trgovine eCroatia.hr.

 

U slučaju da kupac iskoristi promotivni bon ili kod za popust, a narudžbu s kodom za popust ili promotivnim bonom naknadno otkaže vlastitom voljom, kod za popust odnosno promotivni bon smatrat će se iskorištenim.

 

Kod za popust i se mogu iskoristiti samo za jednu narudžbu, i samo tijekom određenog razdoblja. Određene robne marke mogu biti isključene iz promocije. Kodovi za popust se ne mogu koristiti za kupnju poklon bonova. Napominjemo da se za korištenje kodova za popust može primjenjivati minimalna vrijednost narudžbe. Pravila o kodovima za popust odnose se i na promotivne bonove.

 

Vrijednost proizvoda mora biti jednaka ili veća od vrijednosti koda za popust odnosno promotivnog bona. Ako kod ili bon ne pokrivaju vrijednost proizvoda, razlika se može platiti korištenjem jedne od prihvaćenih metoda plaćanja. Vrijednost promotivnih bonova i kodova za popust neće biti isplaćena u gotovini niti će se obračunavati kamate. Promotivni bonovi se neće vratiti ako su svi ili neki proizvodi vraćeni.

 

Promotivne bonove i kodove za popust možete iskoristiti isključivo prije nego što dovršite postupak naručivanja. Ovakve bonove i kodove nije moguće primijeniti retroaktivno. Promotivni bonovi se ne mogu prenijeti na treće osobe. Osim ako nismo odredili drugačije, nije moguće kombinirati više promotivnih bonova i kodova za popust.

 

Ako ste prilikom kupnje koristili promotivni bon i, kao rezultat raskida s vaše strane, ukupna vrijednost narudžbe je manja ili jednaka vrijednosti promotivnog bona, pridržavamo pravo naplatiti izvornu cijenu proizvoda koji zadržite.

 

13. Poklon bonovi i njihovo korištenje

 

Poklon bonovi su bonovi koji se mogu kupiti. Mogu se koristiti za kupnju proizvoda ponuđenih u našoj Trgovini, ali ne i za više poklon bonova. Ako vrijednost poklon bona nije dovoljna za pokrivanje narudžbe, razlika se može platiti korištenjem jedne od prihvaćenih metoda plaćanja.

 

Poklon bonovi se mogu koristiti i krediti se mogu primijeniti samo prije završetka narudžbe. Vrijednost poklon bonova neće biti isplaćena u gotovini niti će se obračunavati kamate. Molimo posjetite „Moj račun“ na https://eCroatia.hr kako biste iskoristili poklon bonove i primijenili ih na vaš korisnički račun ili kako biste vidjeli vaš saldo kredita.


14. Razno

 

Ugovor će se sklopiti u Republici Hrvatskoj i rukovodit će se zakonima Republike Hrvatske.

Svaki ugovor sklopljen na temelju ovih Općih uvjeta će biti pohranjeni u elektronskom obliku sustava Trgovine. Možete im pristupiti naših službi. Potvrdom prihvaćanja ovih Općih uvjeta kupac daje suglasnost na prikupljanje, obradu i pohranu ugovora te s njime povezanim svim relevantnim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, OIB, i sl.)

Za sve sporove proizašle iz korištenja internet stranice https://eCroatia.hr ugovara se nadležnost suda u Pazinu.

U Puli, 2. 2. 2022.